Skip links

Što je inflacija i kako utječe na kamatnu stopu?


Inflacija je stopa rasta cijena uzrokovana povećanjem razine potrošnje. To je postupno, ali konstantno povećanje cijena u određenoj zemlji ili regiji. Inflacija se može vidjeti u svim segmentima, od prehrambenih proizvoda, preko usluga, do stanova. Inflacija ima utjecaj na kamate.

Rastuća inflacija može utjecati na vrijednost novca. Kada se cijene povećavaju, to znači da će novac postajati manje vrijedan. To znači da će ljudi morati potrošiti više novca kako bi kupili istu količinu proizvoda ili usluga.

Kako inflacija utječe na kamatnu stopu na kredite?

Kad se inflacija poveća, to znači da će se cijene povećati, što zauzvrat znači da će banke zahtijevati veću kamatnu stopu za svoje kredite. To znači da će vlasnici kredita morati platiti više za svoje kredite. Inflacija može utjecati na kreditnu sposobnost. Kad se cijene povećavaju, to znači da će ljudi imati manje novca za plaćanje svojih kredita. To također znači da će banke biti manje spremne da daju kredite, jer će biti manje vjerojatno da će klijenti biti u stanju da ih vraćaju.

Ključno je za ljude da razumiju utjecaj inflacije na kamate. Kada se cijene povećavaju, to znači da će banke zahtijevati veću kamatnu stopu za svoje kredite. To znači da će vlasnici kredita morati platiti više za svoje kredite. Također, inflacija može utjecati na vrijednost novca te na kreditnu sposobnost.

Ukoliko ne ugovarate fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate kredita, preporučamo da prilikom korištenja kreditnog kalkulatora izračunate i varijantu s povećanom kamatnom stopom kako biste vidjeli kolika bi vam rata kredita u tom slučaju mogla biti.

Klikni i ostavi ocjenu: