Skip links

Što je kreditna sposobnost i kako se izračunava?

Kreditna sposobnost je kapacitet osobe ili organizacije da uspješno uzme i vrati kredit. To je procjena financijske sposobnosti korisnika da vrati kredit. Kreditna sposobnost je od presudne važnosti kada se krediti uzimaju jer se osobni podaci i financijske informacije ocjenjuju i prikupljaju u svrhu procjene kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost je mjera vaše sposobnosti da se obvežete na novčane obveze i ispunite ih. Kreditna sposobnost se odnosi na kreditno sposobnost i sposobnost plaćanja obveza. To je jedan od glavnih čimbenika koje banke i druge financijske institucije uzimaju u obzir pri odobravanju kredita. Kreditna sposobnost se izračunava na temelju zapisa koje vam je pružio vaš kreditni dosje.

Kako se izračunava kreditna sposobnost?

Kreditni dosje sadrži sve vaše financijske obveze i zapise o uspješnom plaćanju u prošlosti. Te informacije se koriste za izračunavanje vaše kreditne sposobnosti. Financijske institucije će izračunati vašu kreditnu sposobnost uzimajući u obzir vašu kreditnu povijest, kao i vaše financijsko stanje u trenutku.

Kreditna sposobnost se izračunava pomoću kreditne ocjene. Ocjena je mjera rizika koju financijska institucija preuzima odobravanjem kredita. Kreditne ocjene obično variraju od 300 (visoki rizik) do 850 (niski rizik). Što je viša kreditna ocjena, to je veći stupanj kreditne sposobnosti.

Kreditna sposobnost se izračunava na temelju različitih čimbenika, a neki od njih mogu biti (ovisno da li kredit podiže fizička ili pravna osoba):

• Prihod: Oblik prihoda koji imate, uključujući dohodak iz obavljanja posla, naknade za nesposobnost, penziju i druge oblike prihoda.

• Kreditna povijest: Ocjenjuje se kroz povijest kreditiranja, uključujući postojanje zaduženja, iznose kredita, izvore kredita i vrijeme korištenja kredita.

• Stanje računa: Ocjenjuje se stanje računa i razina potrošnje.

• Aktivno stanje: Ocjenjuje se aktivno stanje, uključujući obaveze koje ste dužni, kao što su mjesečne članarine, kreditne kartice, računi za struju i vodu, te stambene obveze.

• Bilančni izvod: Ocjenjuje se bilanciranje aktivnih i pasivnih stavki.

• Neto vrijednost: Ocjenjuje se neto vrijednost aktiva i pasiva.

Kreditna sposobnost je važna za odlučivanje o kreditima jer pruža financijskih institucija informacije o financijskom stanju i sposobnosti korisnika da ispune svoje obveze prema kreditu. To je ključna mjera za procjenu rizika za financijske institucije.

Kako poboljšati kreditnu sposobnost?

Kreditna sposobnost se može poboljšati na nekoliko načina. Prvo, morate redovito plaćati svoje financijske obveze u vremenu. Drugo, imajte redovite primitke i pokušajte održavati ravnotežu na svojem računu. Treće, smanjite svoje dugove i održavajte nisku razinu potrošnje. Četvrto, izbjegavajte neredovite zapise za plaćanje i izbjegavajte kupnju na kredit. Svaki od ovih koraka može pomoći povećati vašu kreditnu sposobnost.

Kreditna sposobnost je vrlo važan čimbenik za odobravanje kredita. Ako imate visoku kreditnu sposobnost, to će vam omogućiti da dobijete bolji kreditni paket i nižu kamatnu stopu. Poboljšanje vaše kreditne sposobnosti može vam pomoći da postanete financijski stabilniji i da postignete svoje financijske ciljeve.