Skip links

Financijski savjeti

Što je ovrha i kada nastupa?

Što je ovrha i kada nastupa?

Ovrha je postupak pokretan od strane vjerovnika kako bi se osiguralo da njihov dug bude isplaćen. Ovrha se obično događa kada vjerovnik učini sve odgovarajuće korake kako bi potražio svoj novac, ali dužnik ne ispuni svoju obavezu. Kada se ovrha dogodi, dužniku je zabranjeno da

Što je lombardni kredit?

Što je lombardni kredit?

Lombardni kredit je vrsta kratkoročnog zajma koji se obično koristi za finansiranje vrlo brzih transakcija. Ova vrsta kredita obično nudi niske kamate, ali može ga biti teško dobiti. Lombardni kredit je nazvan po Lombard Streetu u Londonu, gdje je prvi put ponuđen. Kako funkcionira Lombardni

Što je EURIBOR i za što se koristi?

Što je EURIBOR i za što se koristi?

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentni kamatni zbroj koji se koristi kao referentna točka za određivanje kamatnih stopa u međubankovnim transakcijama u europskom monetarnom sustavu. EURIBOR se određuje u 17 različitih valutnih osobina na osnovu anketa koje se obavljaju među europskim bankama svaki

Što su instrumenti osiguranja kredita?

Što su instrumenti osiguranja kredita?

U poslovnom okruženju, instrumenti osiguranja kredita predstavljaju vrstu zaštite za banke i druge financijske institucije koje izdaju kredite. Oni omogućuju da se ograniči rizik za pojedinačne kredite, bez obzira na vrijednost, vrstu i vrijeme trajanja. Osiguranje kredita obuhvaća rizike koji uključuju neplaćanje, nedostatak sredstava, promjenu

Što je kamatna stopa ili kamatnjak?

Što je kamatna stopa ili kamatnjak?

Kamatna stopa ili kamatnjak je stopa za koju banke, pokretači financijskih tržišta i druge financijske institucije izračunavaju i naplaćuju naknadu za korištenje sredstava. To obično uključuje naknadu za korištenje novca ili drugih financijskih sredstava od strane korisnika. Kamatna stopa je važan dio kreditnog tržišta jer

Što je vremenska vrijednost novca?

Što je vremenska vrijednost novca?

Vremenska vrijednost novca je koncept koji se odnosi na vrijednost novca u određenom trenutku u poređenju sa vrijednošću novca u nekom budućem vremenu. Ova vrijednost je uslovljena vremenskim faktorom i odražava inflaciju, investicije, kamatne stope i drugi faktori. Vremenska vrijednost novca je važan koncept u