Skip links

Što je zatezna kamata?

Zatezna kamata je potraživanje nadoknade koje se određuje za kasnu ili neplaćenu zaduženu obavezu. Primjenjuje se kada se dužnik kasni s plaćanjem zadužene obaveze. Uobičajeno je da se zatezna kamata određuje u postocima iznad kamatne stope koja se odnosi na obveznicu. U nekim slučajevima, zatezna kamata se može odrediti u postotku iznad postojećih kamatnih stopa.

Zatezna kamata se obično primjenjuje kao nadoknada za kasne plaćanje računa ili kreditnih linija. Međutim, to se također primjenjuje i na osnovu dogovora između dviju strana. Na primjer, ako dužnik kasni s plaćanjem zaduženog iznosa, vjerovnik može tražiti da dužnik plati zateznu kamatu.

Zatezna kamata se obično određuje u postocima, a obično je veći od postojeće kamatne stope. Na primjer, ako je kamatna stopa na obveznicu (ili neki drugi zajam) 3%, zatezna kamata može biti 5% ili više. Osim toga, zatezna kamata se može koristiti i kao nadoknada za neisplaćene dividende. Na primjer, ako dužnik kasni s plaćanjem kupnje anuiteta ili rata, vlasnik može tražiti da plati zateznu kamatu.

Zatezna kamata je važan dio financijskog okruženja i može značajno utjecati na financijske koristi. Stoga je važno da se dužnici pridržavaju dogovorenih datuma plaćanja kako bi se izbjegla naplata zatezne kamate. Stoga prilikom izračuna rate kredita, uzmite u obzir da vam rata bude dovoljna kako ne bi trebali plaćati zateznu kamatu radi ne podmirivanja obaveza na vrijeme.

Klikni i ostavi ocjenu: