Skip links

Što je efektivna kamatna stopa?

Efektivna kamatna stopa (ili skraćeno EKS) je ključni pokazatelj kada je u pitanju izbor kredita. Ona predstavlja realnu cijenu kredita, uključujući sve troškove koje ćete platiti za njega. Ona uključuje i izravne troškove, poput naknada za otvaranje kredita ili troškova kamata, kao i neizravne troškove, poput inflacije i troškova prekoračenja.

Kada potencijalni klijenti razmatraju različite kredite i koriste kreditni kalkulator, važno je znati kako se efektivna kamatna stopa odnosi na sve ukupne troškove. Efektivna kamatna stopa izračunava se uzimajući u obzir sve troškove kredita, uključujući naknade za otvaranje i zatvaranje kredita, kamate, inflaciju i prekoračenje.

Efektivna kamatna stopa je važna za klijente jer omogućuje da se uspoređuju različite kredite. Usporedite li dva kredita iste vrijednosti, ali različite efektivne kamatne stope, možete vidjeti koliko će vas stvarno koštati jedan kredit u usporedbi s drugim.

Važno je zapamtiti da je efektivna kamatna stopa ključni pokazatelj troškova kredita i da se može razlikovati od nominalne kamatne stope. Primjerice, nominalna kamatna stopa može biti 8%, ali efektivna kamatna stopa može biti 10,33%, zbog troškova kamata, inflacije i prekoračenja.

Kada potencijalni klijenti razmatraju različite kredite, važno je da se usredotoče na efektivnu kamatnu stopu i da uspoređuju ukupne troškove, ne samo nominalnu kamatnu stopu. To će vam pomoći da odaberete najpovoljniji kredit i da se osigurate da ćete stvarno dobiti najbolji ugovor.