Skip links

Što je solemnizacija ugovora i kada se provodi?

Solemnizacija ugovora o kreditu je proces ugovaranja i potpisivanja ugovora o kreditu između kreditora i dužnika. To je događaj koji zahtijeva prisustvo javnog bilježnika, koji potvrđuje identitet stranaka ugovora i potpisuje ugovor. Javni bilježnik također čuva ugovor u svojoj arhivi i služi kao zaštitnik stranaka ugovora.

Solemnizacija ugovora o kreditu je obavezna jer se radi o ozbiljnom i značajnom ugovoru koji ima dugoročne implikacije. Ugovor o kreditu nalaže dužniku da plaća određene mjesečne rate koje će koristiti kreditoru da bi se vratio novac uložen u kredit. Kreditor će također praviti zahtjeve za pregled podataka iz dužnikovih kreditnih izvještaja, kako bi se osiguralo da je dužnik sposoban izvršiti svoje obveze.

Potpisivanje ugovora o kreditu u prisustvu javnog bilježnika pomaže dužniku i kreditoru da se zaštite od bilo kakvih nejasnoća ili sporova koji bi mogli nastati u budućnosti. Javni bilježnik će također osigurati da obje strane ugovora razumiju svoje obveze i odgovornosti i da su svi detalji ugovora ispravni i razumljivi.

Solemnizacija ugovora o kreditu je korak koji štiti obje strane ugovora i pomaže im da se zaštite od bilo kakvih budućih problema. To je obavezno korak u procesu kreditiranja, i dužnik i kreditor bi trebali biti svjesni svojih obveza i prava.

Kako biste bili svjesni svog otplatnog plana kredita, koristiti naš besplatni kreditni kalkulator.