Skip links

Što je jamac i kada je potreban jamac u kreditima?

Jamac je osoba koja se obvezuje da će ispuniti obaveze prema kreditoru ukoliko dužnik ne ispuni svoje obaveze. Koristi se u kreditima kako bi se osiguralo da će dužnik ispuniti svoje obveze prema kreditoru. Jamac će se obvezao da će ispuniti financijske obveze dužnika ukoliko dužnik ne ispuni svoje obveze. U slučaju da dužnik ne ispuni svoje obaveze, jamstvo će preuzeti obavezu na sebe da ispuni obaveze prema kreditoru ili će kreditoru platiti nedostajući iznos.

Kada je potreban jamac?

Jamac se često koristi prilikom izdavanja kredita. Kada se izdaje kredit, banka ili drugi kreditni pružatelj zahtijeva da se osigura da će dužnik ispuniti svoje obaveze prema kreditoru. U tom slučaju, banka će zahtijevati da se pronađe jamac za dužnika. Jamac će biti obavezan da ispuni financijske obveze dužnika ukoliko dužnik ne ispuni svoje obveze. Zbog toga je jamstvo izuzetno važno za kredite jer omogućava kreditoru da se osigura da će dobiti svoj novac natrag. Jamac može biti fizička osoba ili pravna osoba. Jamac je potreban ukoliko kreditna sposobnost dužnika nije dovoljna kako bi se mogao izdati kredit.

Tko je jamac?

Neke od najčešće korištenih jamaca uključuju obiteljske članove, prijatelje, kolege ili poslovne partnere. U svakom slučaju, jamstvo mora biti u stanju ispuniti svoje obaveze prema kreditoru. Jamac može biti izuzetno koristan za dužnika jer mu omogućava da dobije kredit koji inače ne bi mogao dobiti. Međutim, postoje rizici za jamca jer će preuzeti obavezu na sebe da ispuni obaveze dužnika prema kreditoru. Zbog toga je važno da jamstvo pažljivo razmotri sve moguće opcije i odluči da li želi biti jamstvo.

Klikni i ostavi ocjenu: