Skip links

Što je EURIBOR i za što se koristi?

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentni kamatni zbroj koji se koristi kao referentna točka za određivanje kamatnih stopa u međubankovnim transakcijama u europskom monetarnom sustavu. EURIBOR se određuje u 17 različitih valutnih osobina na osnovu anketa koje se obavljaju među europskim bankama svaki dan.

EURIBOR se koristi za određivanje kamatnih stopa na hipoteku, kreditne kartice i druge financijske proizvode u europskom monetarnom sustavu. To se također koristi za određivanje kamatnih stopa na investicije i obveznice.

EURIBOR je vezan uz europsku monetarnu politiku i kretanje financijskih tržišta. To je odraz kamatnih stopa koje postavljaju europske banke međusobno i prema drugim financijskim institucijama. EURIBOR se određuje na temelju anketa koje se obavljaju svakog dana u Europi.

EURIBOR je od ključne važnosti za financijske institucije u Europi jer im omogućuje da odrede svoju kamatnu stopu prema kretanjima financijskih tržišta. To također može služiti kao ključni pokazatelj tržišta novca. EURIBOR se može koristiti za prilagodbu kamatnih stopa na dugoročne i kratkoročne kredite, što u konačnici pomaže financijskim institucijama da poduzmu odgovarajuće mjere za održavanje financijske stabilnosti.

Klikni i ostavi ocjenu: