Skip links

Uncategorized

Što je jamac i kada je potreban jamac u kreditima?

Jamac je osoba koja se obvezuje da će ispuniti obaveze prema kreditoru ukoliko dužnik ne ispuni svoje obaveze. Koristi se u kreditima kako bi se osiguralo da će dužnik ispuniti svoje obveze prema kreditoru. Jamac se obvezao da će ispuniti financijske obveze dužnika ukoliko dužnik

Što je solemnizacija ugovora i kada se provodi?

Solemnizacija ugovora o kreditu je proces ugovaranja i potpisivanja ugovora o kreditu između kreditora i dužnika. To je događaj koji zahtijeva prisustvo javnog bilježnika, koji potvrđuje identitet stranaka ugovora i potpisuje ugovor. Javni bilježnik također čuva ugovor u svojoj arhivi i služi kao zaštitnik stranaka

Što su trezorski zapisi i kako funkcioniraju?

Trezorski zapisi (kolokvijalno nazvani i “trezorci”) su instrumenti financijskog tržišta koji omogućuju investitorima da pruže financijsku podršku ili posude novac vladi ili korporaciji. Ovi zapisi su obično dugoročni dugovi, često s rokom dospijeća od 10 ili više godina. Oni su popularni među investitorima koji traže

Što je inflacija i kako utječe na kamatnu stopu?

Inflacija je stopa rasta cijena uzrokovana povećanjem razine potrošnje. To je postupno, ali konstantno povećanje cijena u određenoj zemlji ili regiji. Inflacija se može vidjeti u svim segmentima, od prehrambenih proizvoda, preko usluga, do stanova. Inflacija ima utjecaj na kamate. Rastuća inflacija može utjecati na

Što je zatezna kamata?

Zatezna kamata je potraživanje nadoknade koje se određuje za kasnu ili neplaćenu zaduženu obavezu. Primjenjuje se kada se dužnik kasni s plaćanjem zadužene obaveze. Uobičajeno je da se zatezna kamata određuje u postocima iznad kamatne stope koja se odnosi na obveznicu. U nekim slučajevima, zatezna

Što je ovrha i kada nastupa?

Ovrha je postupak pokretan od strane vjerovnika kako bi se osiguralo da njihov dug bude isplaćen. Ovrha se obično događa kada vjerovnik učini sve odgovarajuće korake kako bi potražio svoj novac, ali dužnik ne ispuni svoju obavezu. Kada se ovrha dogodi, dužniku je zabranjeno da

Što je lombardni kredit?

Lombardni kredit je vrsta kratkoročnog zajma koji se obično koristi za finansiranje vrlo brzih transakcija. Ova vrsta kredita obično nudi niske kamate, ali može ga biti teško dobiti. Lombardni kredit je nazvan po Lombard Streetu u Londonu, gdje je prvi put ponuđen. Kako funkcionira Lombardni

Prednost i mane otplate kredita u jednakim anuitetima

Krediti u jednakim anuitetima predstavljaju jedan od najčešćih načina otplate kredita. U osnovi, anuitet je fiksna mjesečna rata koju kreditnoj instituciji vraćate za zaduženje. Kako se otplata obavlja mjesečno, ova opcija je idealna za one koji žele da njihov budžet bude isplaniran uz stalne mjesečne

Što je EURIBOR i za što se koristi?

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentni kamatni zbroj koji se koristi kao referentna točka za određivanje kamatnih stopa u međubankovnim transakcijama u europskom monetarnom sustavu. EURIBOR se određuje u 17 različitih valutnih osobina na osnovu anketa koje se obavljaju među europskim bankama svaki